ขอเชิญร่วมงาน วันโรคหลอดเลือดสมอง ( World Stroke Day )

“ ชาวมหาสารคาม รักษ์ หลอดเลือด ”

ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.00 น. – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม