สาระน่ารู้ “การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย”

#กัญชาทางการแพทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 095-9233653 ,086-4548818
,095-1914973