(27-11-2562)  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเตียงสำหรับผู้ป่วย 3 ไกร์ จำนวน 3 เตียง มูลค่า 48,000 บาท และที่นอนลมรังผึ้ง จำนวน 24 ชุด มูลค่า 39,600 บาท จากอาเด่นและญาติสัมมาปฏิบัติ ซึ่งเป็นผู้มีจิตอันเป็นกุศล ในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม