(11-12-2562)  นางคนึงนิจ ศีรษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะรองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ร่วมรับมอบ เตียงไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 94,800 บาท จากคุณแมนชัย เด่นฟ้านภาพล พันเอกคำนึง มุสิกชาติ พร้อมด้วยญาติ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม