ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก

ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม คุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คุณรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและบุคลากร ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก

โดยนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ของจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยพร้อมเพรียงกัน