ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตามที่แนบ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ63