คุณคมคาย สุริยวนากุล และคุณจวงจิรา สุริยวนากุล ในนาม บจก.ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและบริการประชาชนที่มาเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาสารคาม และคุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้