ประกาศผู้ชนะ เตียงผู้ป่วย 3 ไก ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า