ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรม

หลักการบันทึกเวชระเบียน หลักการให้รหัสโรค หัตถการ การผ่าตัด ตามมาตรฐานสากล

วิทยากรโดย นพ.บริรักษ์ เจริญศิลป์ นายแพทย์เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรม รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

 กำหนดการ

เวลา  หัวข้อบรรยาย
8. 00 – 8.45

 

ลงทะเบียน

 

8.45 – 9.00

 

 

 

9.00 -10.15

 

ประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายความสำคัญในการบันทึกและตรวจสอบเวชระเบียนให้มีคุณภาพ

โดย ท่านผู้อำนวยการ รพ มหาสารคาม

 

หลักการสำคัญในการสรุปเวชระเบียนให้มีคุณภาพสำหรับข้อมูลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

 

10.15-10.30

 

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.30-12.00

 

 

การสรุปโรค การให้รหัสโรคและหัตถการที่สำคัญที่และข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่พบจากการตรวจสอบเวชระเบียน

 

12.00-13.00

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00-14.45

 

 

 

ความรู้ด้านการสรุปโรคและหัตถการด้านอายุรกรรม  ด้านศัลยกรรม

และ ออร์โธปิดิก

 

14.45-15.00

 

พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

15.00– 16.30

 

 

 

16.30-17.00

 

ความรู้ด้านการสรุปโรคและหัตถการด้านสูติ นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม

 

และ ตา หู คอ จมูก

 

ตอบข้อซักถาม