ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องตรวจอวัยวะภายใน