(5-1-2563) นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบผ้าห่ม จำนวน 103 ผืน มูลค่า 49,440 บาท จากตัวแทนชมรม ปันบุญ ปันสุข และหลังอาน Bike  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม