ที่หอผู้ป่วยเด็กโต ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม คุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คุณกันตา คำพอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันส่งความสุข มอบของขวัญเป็นกำลังใจให้กับเด็กป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ในช่วงวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยนำตุ๊กตา ของเล่น และขนม ซึ่งได้รับการบริจาค จากเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปที่นำมามอบให้แก่น้อง ๆ ในหอผู้ป่วยเด็กโตและเด็กเล็กจำนวนกว่า 30 คน