ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง