ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องนึ่งจุลินทรีย์