(23-1-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะตรวจประเมินและดำเนินการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงาน กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน จากนั้นได้เดินทางไปที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน