(27-1-2563)  นางรัตนาภรณ์  ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล หน่วยงานศัลยกรรมกระดูกหญิง ร่วมรับมอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 20 เตียง  โต๊ะค่อมเตียง 7 ตัว และเสาน้ำเกลือ 20 ต้น ที่ใช้แล้วสภาพดี จากโรงพยาบาลเปาโลเกษตร แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม