ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและสมอง