ตามรายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้าม่เลือด เลาะเนื้อเยื่อ