รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกการทรงตัว