(4-3-2563) คุณกันตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคุณรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ  ร่วมรับมอบ หน้ากากอนามัย (Surgical mask) 3M จำนวน 600 ชิ้น จาก Chiangmai Herbs Trading Limited เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลมหาสารคาม