(9-3-2563) นางกันตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรับมอบถุงผ้าจำนวน 500 ใบ จากผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนวาปีปทุม  โดยมีวชิรพงศ์ วงศ์สระคู เป็นผู้แทนมอบ  เพื่อนำไปให้กับผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เลิกใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์ให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาทุกครั้ง  โดยผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคถุงผ้า สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. 043-711750