ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเตียงผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและสมอง