ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป