ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ประกาศผู้ชนะ เครื่องฝึกการทรงตัว