ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น