ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาตรวจและทำสไลด์ชิ้นเนื้อ