ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19

1 ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หรือสวมชุดปฏิบัติงาน ตามวิชาชีพทุกครั้ง ที่ขึ้นปฏิบัติงาน

2 เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ต้องผ่านการคัดกรองที่จุดคัดกรองก่อนขึ้นปฏิบัติงานทุกครั้ง

3 จุดจอดรถจักรยานยนต์ ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับ ป้อมยามหน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก เป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเท่านั้น

4 มีจุดจอดรถจักรยานยนต์ใต้ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน สำหรับ จนท เเละญาติ ที่เข้าทางประตูหน้า ไม่อนุญาตให้จอดรถจักรยานยนต์ตามตึกต่างๆ นอกเหนือจาก 2 จุดที่กล่าวข้างต้น

5 จุดจอดรถยนต์เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถจอดได้ในตำแหน่งเดิม

6 ประตูทางเข้า-ออกด้านข้างถนนริมคลองสมถวิล อนุญาตให้เฉพาะรถของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และญาติที่มารับผู้ป่วยในกลับบ้านผ่านเท่านั้น

7 ผู้ป่วยในที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน และมีรถรับส่ง ให้รับผู้ป่วยที่จุดรับผู้ป่วยหน้าอาคารสูติกรรมเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ประจำตึก ต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย และตึกที่ผู้ป่วยรักษาให้ กับทีม รปภ. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 9191 เพื่ออนุญาตให้รถยนต์ของญาติ สามารถผ่านเข้ามารับผู้ป่วยได้

8 มีการปิดประตูทางเข้าออกบริเวณ ด้านหลังอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก ชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

9 เจ้าหน้าที่ ที่สั่งอาหาร แบบ Food Delivery จะมีจุดรับส่งอาหาร 1 ตำแหน่ง คือ บริเวณป้อม รปภ ด้านหลัง หน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

10 มิให้บุคคลภายนอก นำสินค้าและอาหาร มาขายบนตึกผู้ป่วย