ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ