(8-4-2563)  ที่โรงแรมไปรยนันท์ เพลส จังหวัดมหาสารคาม  คุณรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาลมหาสารคาม รับมอบเงินจำนวน 121,500 บาท  จากสมาคมสตรีนักธรุกิจ และวิชาชีพมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะเถ่านั้งชุด 2 เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม