🙏ขอบพระคุณ🙏 กลุ่ม YEC มหาสารคาม ชมรมจิตอาสาพัฒนาแก่งเลิงจาน
และหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม

วันนี้…กลุ่ม YEC มหาสารคาม ชมรมจิตอาสาพัฒนาแก่งเลิงจาน และหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เดินทางมาให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข พร้อมมอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ.มหาสารคาม เป็นจำนวน 220,000 บ. นอกจากนี้คณะผู้บริจาคได้มอบฉากกั้นการกระจายเชื้อ 18 ชุด / Face shield 200 ชิ้น / สเปรย์แอลกอฮอร์ 200 ขวด / น้ำดื่ม 50 แพ็ค / เครื่องดื่มเกลือแร่ 2 ลัง / แอลกอฮอล์ 6 ขวดเล็ก …. ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของพวกเรา

ทั้งนี้ รพ.มหาสารคาม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจและร่วมสนับสนุนการทำงานของเรา

🌷เพราะการให้ของท่าน มีความหมายต่อหลายชีวิต🌷