ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อด้ามจับเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อ