ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ