ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ