ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ