ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตาม