(1-5-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมรับมอบ ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี จาก กอ.รมน. จังหวัดมหาสารคาม โดยมี พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ค.(ท.)  เป็นผู้มอบ ซึ่งกองทัพภาคที่ 2  ได้รับ “ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี” จาก พล.ต.ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผู้บัญชาการโรงเรียนฝีมือช่างทหาร จำนวน 2 ตู้เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ลดผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศในภาพรวม จึงนำมามอบให้กับ รพมหาสารคาม เพื่อใช้ในการอบฆ่าเชื้อเครื่องมือต่างๆ ในการป้องกันเชื้อโรคของบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเทศชาติต่อไป