ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม คุณกันตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่เนียม สัจจลักษณ์ มารดาคุณสุรเชฐ สัจจลักษณ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์  ซึ่งในพิธีมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมงาน  จัดวางเก้าอี้เว้นระยะห่าง และให้ผู้ร่วมงานสวมใส่หน้ากาก ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ  โดยจะมีพิธีฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่เมรุวัดมหาชัย พระอารามหลวง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม