(5-5-2563)  นางรัตนาภรณ์  ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)   เพื่อสมทบทุนแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยคณะบริหาร และบุคลากรทุกคน ขอขอบคุณในน้ำใจของท่านในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง