(12-5-2563)  หน่วยงานห้องผ่าตัด ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันฝึกซ้อมแผนกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้จำลองเหตุการณ์ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่กำลังคลอดและมีภาวะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากห้อง Airborne Infection Isolation Room หรือ ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ ไปยังห้องผ่าตัด โดยใช้ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ  เพื่อให้​เจ้าหน้าที่มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์​​ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติ ให้เกิดความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการ