ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถ