ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม