(18-5-2563)  นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบตู้ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC  ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์ที่ออกแบบและสร้างร่วมกับศิษย์เก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวดล กัญญาคำ คณบดีและบุคลากร เป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจหลักด้านการให้บริการทางวิชาการกับชุมชนและท้องถิ่น ตู้ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC นี้ ได้ออกแบบเพื่อฆ่าเชื้อโรคสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่น หน้ากากอนามัย เป็นต้น โดยมีจุดเด่นคือ สามารถฆ่าเชื้อได้ภายใน 5 นาทีด้วยค่าความเข้มแสง UVC เฉลี่ย 0.528 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร (อ้างอิงจากการทดลองของ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) สามารถตั้งเวลาการทำงานได้  และมีสัญญาณเตือนเมื่อทำงานเสร็จ  ควบคุมด้วยมือถือผ่านสัญญาณ Wi-Fi แสดงค่าอุณหภูมิ และความชื้น  ปลอดภัยเพราะไม่มีแสง UVC ผ่านออกมานอกตู้  โครงสร้างทำจากวัสดุอะคริลิก น้ำหนักเบา และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก