(22-5-2563) แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมทำข้าวผัดวิถีธรรม แบ่งปันด้วยใจบริสุทธ์แก่พี่น้องประชาชน แจกจ่ายพี่น้องประชาชนใน 30 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ที่วัดธัญญาวาส ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมทำข้าวผัดวิถีธรรม แบ่งปันด้วยใจบริสุทธ์แก่พี่น้องประชาชน จำนวน 1500 ห่อ โดยนำไปมอบให้พี่น้องประชาชนใน 30 ชุมชน และประชาชนที่รักษ์สุขภาพ ได้รับประทานอาหารสด สะอาด ปลอดภัย และมีประโยชน์ ถือเป็นการส่งกำลังใจแก่กันในช่วงที่กำลังประสบภัยโควิด-19

โดยมีนางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นางปรียา ศรประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ชมรมผู้สูงอายุตักสิลานคร ประธานชุมชน ประธาน อสม.จาก 30 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวนกว่า 90 คน มาร่วมกิจกรรมทำข้าวผัดธัญพืชในครั้งนี้กันอย่างคึกคัก ทั้งนี้วัตถุดิบที่สำคัญ คือ ข้าวหอมมะลิวิถีธรรม ปลอดสารพิษ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิแพทย์วถีธรรมแห่งประเทศไทยจำนวน 100 กิโลกรัม และธัญพืขจากการสนับสนุนของผู้มีจิตศรัทธาจำนวน 60 กิโลกรัม

ด้านแพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ข้าวผัดธัญพืช ถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ผลิคภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ไม่ใส่ผงชูรส ปรุงเพียงดอกเกลิอเท่านั้น ซึ่งเป็นเมนูชูสุขภาพที่ให้ทั้งสารอาหารและพลังงานแก่ร่างกาย อีกทั้ง ธัญพืชที่นำมาเป็นส่วนประกอบขัาวผัด ได้ซื้อจากเกษตกรในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม ที่ปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์ ถือเป็นการอุดหนุนคนในชุมชนอีกด้วย

ขณะที่พระครูสารกิจ ประยุกต์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดธัญญาวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แบ่งปันพี่น้องประชาชนด้วยใจบริสุทธิ์ ถือเป็นการทำบุญต่อเพื่อนมนุษย์ ต้องขอบคูณทีมแม่ครัวจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจากจังหวัดกาฬสินธิ์และมหาสารคาม รวมทั้งทุกท่านที่ช่วยลงแรง และบริจาคงบประมาณให้โครงการสำเร็จด้วยดี ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วม มีสุขภาพแข็งแรง เบากาย สบายใจ มีกำลัง มีชีวิตอยู่อย่างผาสุขตลอดไป