ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป