ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องเอกซเรย์