(10-7-2563)   ภก.ปริญญา กองกาย เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ภญ.ปริญา ถมอุดทา หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.มหาสารคาม เข้าตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและสุขาภิบาล 5 พื้นที่ ในโรงพยาบาล ได้แก่ ร้านกาแฟกันเกรา ร้านสวัสดิการ ศูนย์อาหาร ร้านกาแฟอเมซอน และงานโภชนาการโรงพยาบาล ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขการจัดการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย