ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ