ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563