ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ