รพ.มหาสารคาม รับมอบ “น้องกระติ๊บ” หุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต  หุ่นยนต์ตรวจวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก ม.มหาสารคาม เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และลดการสัมผัสโดยตรงในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงหรือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่ห้องประชุมจัมปาศรี  ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบ “น้องกระติ๊บ” หุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต (Delivery and  UV sterilization Robot) หุ่นยนต์คัดกรองอัจฉริยะตรวจวัดอุณหภูมิบุคคล และอุปกรณ์อุปกรณ์เสริมควบคุมระยะไกล สำหรับเครื่องห้สารละลายทางหลอดเลือด หรือ Infusion Pump  ซึ่งออกแบบจะจัดสร้างโดย คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิ์ศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมกันรับมอบ

รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า จากกรณีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ “น้องกระติ๊บ”  เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยส่งของเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยขนาดของตัวหุ่นกว้าง 330 ยาว 360 สูง 1510 มิลลิเมตร มีการเคลื่อนที่โดยใช้ล้อ ปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ได้โดยมีความเร็วสูงสุด 20 เซนติเมตรต่อวินาที เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ต่างระดับความสูงไม่เกิน 10 มิลลิเมตร มีการควบคุมและมองภาพไร้สายระยะไกลผ่านรีโมทระยะไม่น้อยกว่า 500 เมตร มีจอแสดงภาพด้านหน้าของหุ่นยนต์ส่งสัญญาณไร้สายมาที่ผู้บังคับ มีถาดสําหรับส่งอาหารและยา สามารถจับรถเข็นขนาด 40 x30 cm สำหรับลําเลียงสิ่งของเช่น เสื้อผ้า ของใช้ พร้อมทั้งมีหลอด UVC ใช้สําหรับฆ่าเชื้อโรค ในรถเข็น สิ่งของรัศมี 1.5 เมตร หรือตัวหุ่นยนต์ (หลอด UV 40W จํานวน 2 หลอด) ตลอดจนสามารถสื่อสารพูดคุยทางไกลได้ผ่านแท็ปเล็ต  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบหุ่นยนต์ตรวจวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์ Central Monitoring โดยหวังว่า ในสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 “น้องกระติ๊บ”และอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์ พยาบาล เลี่ยงการติดเชื้อ และทำให้การปฏิบัติกับผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้าน นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิ์ศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวว่า “น้องกระติ๊บ” ถือเป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ผลิตมาเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  เพราะเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถสั่งการบังคับไร้สาย ผ่านรีโมทคอนโทรล บุคลากรทางการแพทย์สามารถตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยได้ในระยะไกล โดยมองภาพผ่านกล้อง สามารถส่งอาหาร ส่งยา หรือเข็นรถเข็นเพื่อส่งของใช้ในชีวิตประจำวันให้ผู้ติดเชื้อหรือผู้เฝ้าระวัง ช่วยลดการติดต่อสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง และที่สำคัญ คือ มีระบบฆ่าเชื้อตัวเองและสิ่งของรอบข้างด้วยรังสี UV ช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลได้อีกด้วย